מפרטים טכניים

מזרון בידוד 360 חתך קיר חוץ בניה מתקדמת פלדה לוח וילה בורד כחול Model

מזרון 360 בהתזה חתך קיר חוץ בניה מתקדמת פלדה לוח וילה בורד כחול Model

בידוד 360 בהתזה בידוד פנימי לקיר בלוקים Model

בידוד 360 בהתזה בידוד פנימי לקיר בטון Model 1

בידוד 360 בהתזה בידוד פנימי לקיר בטון Model

בידוד 360 - טבלאת התנגדות תרמית פ.1-Model

פ-2 - בידוד תרמי אקוסטי מחיצות בין דירות-Model

פ-4 - בידוד תרמי אקוסטי צד פנימי של גגות שטוחים מבטון-Model

פ 4 בידוד פנימי לתקרת בטון עם מזרוני בידוד 360 Model

פ-4.1 - בידוד תרמי אקוסטי תקרת בטון בין קומות-Model

פ 4.1 בידוד רצפת תקרת בטון עם מזרוני בידוד 360 Model

פ-4.2 - בידוד תרמי אקוסטי תקרת בטון בממד-Model

פ-5 - בידוד תרמי אקוסטי קיר חוץ עם מזרוני בידוד-Model

פ-5 בידוד קיר חיצוני בטון עם מזרוני בידוד 360 Model

פ-5.2 - בידוד תרמי אקוסטי קיר חוץ בנוי - צד פנימי-Model

פ-5.2 בידוד פנימי לקיר ממד עם מזרוני בידוד 360 Model-1

פ-5.3 - בידוד תרמי אקוסטי קירות ממד עם בידוד 360 - צד פנימי-Model

פ-6.1 בידוד פנימי לקיר בלוקים עם מזרוני בידוד 360 Model

פ-8 - בידוד תרמי אקוסטי קיר חוץ בניה מתקדמת-יבשה-Model

פ-8 בידוד בקיר חיצוני בניה יבשה עם בידוד במזרון 360-Model

פ-8.1-בידוד בקיר חיצוני בניה יבשה עם בידוד 360 בהתזה Model

פ-8.2 - בידוד תרמי אקוסטי מחיצה בין חדרים-Model

פ-8.2 - בידוד תרמי אקוסטי מחיצה בין חדרים-Model​-1

פ-9 - בידוד תרמי אקוסטי גג שטוח קונסט פלדה כבדה-דקת דופן-Model

פ-10- בידוד תרמי אקוסטי קיר חוץ עם חיפוי יבש-Model

פ-11 - בידוד תרמי אקוסטי גג משופע עם קורות גלויות - חתך אורך-Model

פ-11 - בידוד תרמי אקוסטי גג משופע עם קורות גלויות - חתך רוחב-Model

פ-11.1 - בידוד תרמי אקוסטי גג משופע עם קורות סמויות - חתך אורך-Model

פ-11.1 - בידוד תרמי אקוסטי גג משופע עם קורות סמויות - חתך רוחב-Model

פ-12 - בידוד תרמי אקוסטי גג מעוגל קונסט פלדה-Model

פ-12.1 - בידוד תרמי אקוסטי גג מעוגל קונסט פלדה-Model

פ-12.2 - בידוד תרמי אקוסטי גג מעוגל קונסט פלדה-Mod

פ-13 - בידוד תרמי אקוסטי - שיטת ברנוביץ-Model

פ-14 - בידוד תרמי אקוסטי לצינור קולטן-צמג-Model

פ-15 - בידוד תרמי אקוסטי בניה במכולות-Model

פ-15.1 - בידוד תרמי אקוסטי בניה במכולות בידוד חיצוני-Model